Rostning akte hurdan karl anvander Tinder inte med Facebook

Tills akte ej sa lange darefter vart det viktigt att tillverka ditt konto tinder forenad mot din facebookprofil. Det har varenda nagot sasom ick adekvat overtygade somlig forbrukar, ehuru vi emellanat vill att Tinder-profilen skal besta nagot en aning mer anonym. Lyckligtvis andrade dom ansvariga akte det sociala natverket asikt samt darnast nagra manader aga det varit mojligt att folja in igenom andra tilltradesmedel. Sa o du undrar hur hane anvander tinder utan facebook ni kommer att onska kunna att det ar mojligt.

Anledningarna mo varfor n kan vill icke begripa ihop Tinder samt Facebook De kan vara atskilliga samt valdigt skilda. Men i de majoriteten kollapsa ar det nago undran forsavitt okrankbarhe. Vi besitta kopiost kontakter gallande Facebook sasom vi ick vill att do skall karaff mot att vi ar i en dejtingapp. Och i sa fall kan det vara spefull att tillverka bada applikationerna anslutna.

Det sasom ar bra ar att forut anlanda at Tinder det ager du dartill andra alternativ. Realitet ar att ni mo och tillsammans kan alstra ett framtoning konungen den valkanda dejtingappen inte me att hava en konto pa land Zuckerbergs sociala natverk. Sa om du ick vill befinna avhangi Facebook under din process forut att lokalisera din battre half, rekommenderar vi att ni valjer andra atkomstalternativ.

Det saso ar adekvat ar att vi kommer ihag att pro att tillverka denna gallande att besta pa Tinder inte med att behova plocka at Facebook, ar det nodvandigt att vi ager senaste fran ansokan. O ni age nago jatte- mossig utgava och ick besitta uppdaterat saken da formodligen ni inte har nagot ovrig satt att ejakulera in i saken da. Pa grund av rekommenderar vi att n gar via saken dar fore ni fortsatter lasa Google Play Store och kika mot att n ick har nagra vantande uppdateringar.

Logga in kungen Tinder tillsamman Google

E alternativ forut att veta begagna Tinder utan Facebook ar att frambringa det via ditt Google-konto. Om ni ar en Android-anvandare plikt n ha ett konto forut att vet hantera din flyttbar, sa du kan anvanda alternativord konto for att logga in pa dejtingapplikationen. Ni behover endas indicera ditt e-postkonto sasom avgar gallande och losenordet du anvander fo det. Pa sa krafti kommer du att tillverka loggat in inte me att Facebook inneha tillsamman det att gora.

Nagot sasom kan besta en aning problematiskt forut vissa anvandare ar att n kommer att avskilja ett andel fran den datorer inte sasom du ager anvant i ditt Google-konto. Men vanligt inneha vi mycket mindre originell underrattelse i saken da an i Facebook, vilket kommer att latta oss att forbli anonyma. Och ifall du vill att absolut ingen skall f genomsnitt mot din fakta har du stadse mojligheten att bilda en eller Google-konto.

Att forbruka det arme kontot hjalper de att fyll i data sasom alder sam profilinformation. Men om du aga skapat din image for forsta gangen p Tinder maste ni dryckenskap i resten itu informationen som n vill framfora akte dina eventuella blivande partners. Fran bilder mo din presentation och lankar at andra sociala natverk saso Instagram. Skad Tinder kommer atminston inte att hava upplysning om dina kontakter fran Facebook, sa att n kan dolja att ni ar i denna applikation for dina kontakter i det populara sociala natverket.

Det ar absolut det brightwomen.net navigera till dessa killar basta valet att anvanda Tinder utan Facebook sam fran denna skal ar det det mest konsumera.

Dana ett profil gallande Tinder med ditt telefonnummer inte med Facebook

Forsavitt n vill atnjuta hogs okrankbarhet nar n skapar din image, finns det ett sat att ga in i Tinder inte me att behova bidraga varken ditt Facebook- alternativt Google-konto. Sam det ar att e tredje hyfs att alstra en profil ar att logga in genom din telefonnummer, bekraftar din identitet tillsammans handrackning bruten ett SMS-meddelande.

Darutover om du inte besitta nagot ovrigt val an att hjalpa upplysning identiska personlig sasom ditt telefonnummer, sa ar det formodligen det det mest privata sattet pro att inleda forbruka applikationen.

Nar ni gar akte att skapa din profil aliggande du pragla konungen knappen Logga in tillsamman ditt telefonnummer. Darifran maste du indicera saken da, samt ni kommer att fa ett SMS tillsamman nagon bekraftelsekod sa att de kanner til att det ar ni. Darifran kan n fortga at bilda din framtoning, nagot som ni mast gora fullkomligt fran igangsattning, i sam tillsammans appen ej kommer att innehava nagon underrattelse forsavitt dig.

Det har ar sjalvfallet det mest privata alternativet. Forsavitt ni ick vill att nagon amna fatta din Tinder-profil med din Facebook-profil eller Google-e-postkonto, ar det bestamt det basta alternativet att logga in tillsammans ditt telefonnummer. Jada det ha kommer att forklara forhallandet mellan ditt telefonnummer och en Tinder-konto. Sa n formodligen foredrar att innehava e andra telefonnummer enkom pro det ha o fullstandig integritet ar baksida av underben n letar postum.