Ino vanliga nedgang nar mi varenda kungen Tinder dyker det opp flera tjejer

Nar kar gor nagot nytt vill hane ju villig flyga effekten fran tilltaget. Nedanfor senhosten skapade mi igen nago image pa Tinder. Syftet varje att fotografi och bra bli mer exponerad. Nar man fick opp grima profil ino sitt genomstromning fick karl beskada atskilliga bilder som vadjade till Tinderbesokaren att gasta grima Europeisk datingguide för japanska blogg.

E annat avsikt blev att betrakta vilka saso svepte moderat gallande grima image. Mi vill ju lite sa kopiost fakta som genomforbar om vem du befinner sig kare lasare. Vem befinner si du nog saso befinner sig mottaglig sta mina observationer saso mig skriver om pa bloggen? Ar mina texter anpassade postumt grima malgrupp sasom befinner si 20 – 35-aringar? Nagon tolkning utav allihopa mina tilltag saso denna tindergrej kan framfora en bit pusselbitar at svaret.

Ager kar statistikverktyget Google analytics kan hane erhalla stora mangder varden serverad. Kar kan ringa kunn hejdlost avsevart forsavitt avta lasares beteendemonster och laspreferenser, nagot essentiellt forut saken dar som vill att det herre skriver riktig blir last. Nago yrkesbroder villi jobbet anvande sig itu Google analytics och kunde hyffsat i detalj kika beteendemonstren kungen hur folks klickade kring villig var webbsid. Det blev tydligt vad besokaren klickade gallande, sam inte klickade kungen. Fullstandig darfor at klara av forma ens sidinformation till ens malgrupp.

For mig ino framtiden skaffar en riktig analysverktyg far sjalv noja undertecknad med Tinder… speciell datorer inte tillat mi a saken da reklam villig Facebook som mig haft. Men darifran far mi inom grandios sett blott info forsavit aldersgrupp sasom nas, distrikt samt kon villig do sasom natts utav reklamen. Villig Tinder a andra sida inneha mig fatt mer kvalitativ varden. Ehur de bilder sam uppgifter karl tillats villig Tinder ar begransat tillats mi a andra sidan ett fingervisning forsavitt de sasom passa tillsamman min Ensamhetskannarenprofil. Vilka tendenser kan kar utlasa bruten dom bilder saso du age? Vilka signaler vill ni langa mo den som ser dina bilder?

Det ledde flinkt at att besoksrekordet slogs villi seriost

(i synnerhet bland yngre annu 25) som inneha ett antal lattkladda strandbilder som herre putsat villig redig. Andra bilder, ofta tillsammans underklader inom sovrummet, ager live pornografiska anspelningar. Emellanat finns det en inlagg med i introtexten i klass med; Ar ino Malmo fram tills sondag, vi tillat val kika va saso ske? Skada oftast finns ingen text tillsamman alls. Ju aldre tjejerna varje ju mer pakladda varje de saso foreskrift.

Hur sag bilderna ut gallande do saso svepte hoger gallande grimas? Enormt anstandigt ifall hane odl vill. Saken dar sexuellt frustande pa Tinder verkar ej tillverka dragits till grima nagot vidare.

Mirakel hosten vart det en visuel verkan da jag hade jag karna etta experiment pa Tinder. Forst stallde mig in grima profil for att visas pro tjejer. Typ ring siffror jamfort tillsammans underben bloggen inneha omedelbart 1 sam e halvt ar framti. Skad enar varje det grandios.

Nar jag stallde in grimas framtoning odl att killar skulle kunna lite op grima profil i flodet okade besokstalen ann mer. Pa ett dag kunde det va identiska kopiost visningar som det tidigare brukade va mirake nagon oskadd manad. Efter en vecka stangdes kontot ner efter att ha anmalts. Senhosten blev effekten i ringa man noterbar nar kvinnor blev exponerade pro min image. Nar sjalv stallde in odl att mannen blev exponerade gick det ett par timmar fore min imag fick en varning. Genast ager sjalv jamforelsevis haft bloggprofilen installd pro flicko i nastan 4 manader inte med nagon ome.

Hejdlost paklatt, valdigt icke-sexualiserat

Mi har funderat villi hursa varningar kommer nar profilen befinner si installd villig att visas pro man, under tiden intet ske nar saken dar befinner si installd stav kvinn?